ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่สืบทอดต่อกันมานาน

เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่สืบทอดต่อกันมานานแล้วรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ดอกไม้ที่นำมาถวายจะมีข้าวตอก ดอกพรรษา ธูป เทียน การไหว้ด้วยดอกพรรษาจะมีปีล่ะครั้งนั่นคือไหว้ในวันเข้าพรรษาเนื่องจากเข้าพรรษาจะขึ้นในฤดูฝน ทำให้ทราบว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประ